צו קיום צוואה

צוואה הנה הבעת רצון, זהוי בעצם הצהרה בכתב, המהווה מסמך משפטי, ומסדירה את חלוקת הרכוש של אדם לאחר מותו. 

ניתן לומר כי צוואה היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצונו של המנוח/ה ז"ל.
כאמור על פי חוק הירושה, צוואתו של אדם קודמת וכי במידה ואדם הותיר צוואה אחריו יש למלא את רצונו. 

כדי שצוואה של אדם שמת תיכנס לתוקף ויהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין הזוכים (היורשים) אשר רשומים בצוואה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה". שימו לב שעזבון מתחלק על פי הרשום בצוואה ולא על פי הדין כמו שמייצג מחשבון הירושה הנוכחי.
צו קיום הצוואה מונפק באופן דיגיטלי (אלקטרוני) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים ממשלתיים שונים.
מודגש כי את הבקשה לקבלת הצו יכול להגיש כל מי שרשום כיורש בצוואה שערך המנוח/ה ז"ל.
לאחר קבלת צו קיום הצוואה ניתן לחלק את העזבון ליורשים על פי הוראות הצוואה.
לעזרה בהגשת צו קיום צוואה צרו קשר ישירות עם משרדו של עו"ד ארז קרט.

צו קיום צוואה

מאמרים מומלצים בנושא מתוך בלוג הירושה