עיזבון המנוח ז"ל יחולק בין היורשים הבאים על פי דין:

האלמנה או הידועה בציבור מקבלת 50% מהעיזבון המנוח ז"ל וכן את כל המיטלטלין בדירת המגורים לרבות מכונית הנוסעים

יודגש כי אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מן העיזבון

כל ילד/ה שבחיים מקבל % 00 מעיזבון המנוח ז"ל

כל נכד מהילד/ה הראשון שאינו בחיים מקבל % 00 מעיזבון המנוח ז"ל

כל נכד מהילד/ה השני/ה שאינו בחיים מקבל % 00 מעיזבון המנוח ז"ל

מספר דגשים:

  • אם הילדים נפטרו, יורשים צאצאיהם – נכדי המנוח ז"ל, ואם הם נפטרו יורשים ניני המנוח ז"ל.
  • אם ילד אחד נפטר לפני המנוח ז"ל, ואין לו צאצאים, יורשים האחים שלו את חלקו בחלקים שווים.
  • אין הבדל בין ילד מחוץ לנישואין לילד מנישואין.
  • ילד מאומץ יורש את הוריו, וחלקו בירושה שווה.
  • אין חשיבות לעובדה שהוריו של ילד אינם נשואים זה לזה – קרבת הדם היא הקובעת.