עיזבון המנוחה ז"ל יחולק בין היורשים הבאים על פי דין:

האלמן או הידוע בציבור מקבל 50% מהעיזבון המנוחה ז"ל וכן את כל המיטלטלין בדירת המגורים לרבות מכונית הנוסעים

כל ילד/ה שבחיים מקבל % 00 מעיזבון המנוחה ז"ל

כל נכד מהילד/ה הראשון שאינו בחיים מקבל % 00 מעיזבון המנוחה ז"ל

כל נכד מהילד/ה השני/ה שאינו בחיים מקבל % 00 מעיזבון המנוחה ז"ל

מספר דגשים:

  • אם הילדים נפטרו, יורשים צאצאיהם – נכדי המנוחה ז"ל, ואם הם נפטרו יורשים ניני המנוחה ז"ל.
  • אם ילד אחד נפטר לפני המנוחה ז"ל, ואין לו צאצאים, יורשים האחים שלו את חלקו בחלקים שווים.
  • אין הבדל בין ילד מחוץ לנישואין לילד מנישואין.
  • ילד מאומץ יורש את הוריו, וחלקו בירושה שווה.
  • אין חשיבות לעובדה שהוריו של ילד אינם נשואים זה לזה – קרבת הדם היא הקובעת.